U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Zaandam, 24-04-2015

Inzet Acteur:

De Lets Grim acteur kan geen dwang worden opgelegd. De Lets Grim acteur speelt conform het reglement van het Oranje Kruis. Lets Grim behoudt zich het recht om terug te trekken voor of tijdens het spel. Het is niet toegestaan om bij de Lets Grim acteur de slagader in de hals te voelen. Tevens is het niet toegestaan de handgreep van Heimlich volledig uit te voeren, Reanimatie toe te passen en een hyperventilatie te laten uitbeelden.

No Play:

De aanvrager dient van te voren de les groep in te lichten over het codewoord NO PLAY. Wanneer tijdens de inzet de Lets Grim acteur werkelijk onwel wordt zal deze gebruik maken van: NO PLAY. Bij een 'No-Play' dient het spel en daarmee ook het trainingsdeel, waarbij de Lets Grim acteur bij betrokken is, te worden stop gezet en dient direct contact te worden opgenomen met professionele hulpverlening.

Aanvragen en annuleren:

Omdat onze medewerking steeds vaker gevraagd wordt en we iedereen tevreden willen stellen, verzoeken ik u met de volgende spelregels rekening te houden: De aanvragen dienen uiterlijk 4 weken tevoren ingediend te worden. De aanvragen worden dan automatisch gehonoreerd. Indien we op de gewenste datum niet beschikbaar zijn dan wordt z.s.m. onze annulering per mail medegedeeld binnen 48 uur na aanvraag. Kan een inzet/oefening vanuit de kant van een bedrijf of vereniging niet doorgaan dan dient dit maximaal 48 uur van tevoren bekend te zijn bij Lets Grim. Is dit niet het geval dan worden de aangevraagde uren toch in rekening gebracht.

Indien het bedrijf of vereniging het wenselijk vind dat de Acteur eerder aanwezig moet zijn om zich voor te kunnen bereiden, dan wordt deze tijd ook in rekening gebracht, en moet worden aangegeven in de aanvraag.

Samenvatting Lets Grim Acteur-tarieven:

Voor EHBO-verenigingen en kaderbijeenkomsten: € 8,50 euro per uur. + € 0,19 cent per km.

Voor EHBO examens: € 20,00 euro per uur

Voor bedrijven en overheidsinstellingen: € 22,50 euro per uur met een minimum van 3 uur + € 0,19 cent per km.

Voor Grime € 65,- euro per uur + € 0,19 cent per km.

Al deze bedragen zijn incl. Btw.

Figuratie (edel) en Scare Acteur Tarieven gaan altijd in overleg met de opdrachtgever.

Betalingen:

De betaling, van de factuur, dient 30 dagen na dagtekening te worden te zijn overgemaakt op  ING bankrekeningnummer NL61INGB0006848286 t.a.v. Lets Grim te Zaandam, met vermelding van het factuurnummer.

Figuranten:

De aanvrager dient zelf voor figuranten te zorgen. Als figuranten worden ingezet is het raadzaam dat zij in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma. Zij kunnen ingezet worden voor lichte verwondingen die niet gegrimeerd behoeven te worden. Het is, behalve bij grote oefeningen georganiseerd vanuit de overheid, niet toegestaan dat Slachtoffer Acteur anderen dan zichzelf grimeren. Figuranten treden op voor eigen risico. Wanneer één of meerdere figuranten wel bij gegrimeerd moeten worden, zullen er extra kosten in rekening gebracht worden. Voor het grimeren van extra personen betaald u € 5,00 euro p.p. voor diverse kleine verwondingen.

Aanwezigheid:

De Lets Grim acteur zal 30 minuten voor aanvang aanwezig zijn op locatie. Een voorbeeld: Als u een Slachtoffer Acteur aanvraagt voor 8:30 uur dan zal de Lets Grim acteur  aanwezig zijn om 8:00 uur. Wij verwachtend dus ook dat de instructeur een half uur van te voren aanwezig is. Op deze manier kunnen wij voordat de lessen beginnen overleggen.

Letsels:

Als er specifieke letsels gespeeld moeten worden, dan kunt u dit aangeven op het aanvragenformulier. Zo kan de Lets Grim Acteur eventueel extra kleding en/of materialen meenemen om zo de enscenering compleet te maken.

Grimeer ruimte:

De ruimte waar gegrimeerd wordt, moet i.v.m. privacy en hygiëne, afsluitbaar en schoon zijn. Na de inzet moet er gebruik kunnen worden gemaakt van een wasgelegenheid met water. Er wordt niet in toiletten of op een gang/hal of kast gegrimeerd.

Enscenering:

Bij oefeningen kan Lets Grim advies geven voor wat betreft het ensceneren en het ontwerpen van een ongeval. Dit voorkomt dat een slachtoffer ergens komt te liggen met een letsel zonder kloppende ongeval toedracht.

Inzet Instructeur BHV, EHBO:

U kunt ons inhuren voor BHV, EHBO en Ontruiming of Reanimatie met AED.

Maar ook voor een inspectie/controle van branddeuren, vluchtwegen, brandmiddelen en communicatie middelen of voor het uitzetten van een brand en ontruiming oefening.

Voor prijzen of het boeken van een instructeur kunt u mailen naar info@LetsGrim.nl

Klacht:

Het kan ook voorkomen dat u niet tevreden bent over het spel, grime of acteer prestaties van de Lets Grim acteur. Het beste om hier mee om te gaan is om allereerst feedback te geven dit wordt als aandachts punt gezien voor volgende optredens. Wanneer er meerdere malen niet naar behoren gespeeld word, staat u als aanvrager in uw recht om een schriftelijke klacht in te dienen bij Lets Grim. Uw klacht moet wel bestaan uit gegronde- en goed onderbouwde beweegredenen.

Contact:

Voor contacten kunt u terecht op de website www.LetsGrim.nl of telefonisch via telefoon nummer +31620814265. Mailen kan ook naar info@LetsGrim.nl

Slotbepaling:

Deze voorwaarden gelden bij de inzet van de Lets Grim Acteur.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen en verdere informatie over Lets Grim, kunt u terecht op onze website; www.LetsGrim.nl